Tag: ยาอึด ยาผู้ชาย

ยาอึด ยาผู้ชาย ปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศหรือโรคอีดี (ED/Erectile dysfunction) หมายถึง การอวัยวะเพศชายไม่สามารถแข็งตัวได้อย่างเพียงพอที่จะมีเพศสัมพันธ์ บางคนอาจจะไม่แข็งตัว บางคนแข็งตัวไม่นานพอ บางคนอาจจะหลั่งเร็ว หลั่งไว สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการที่เลือดไปเลี้ยงที่อวัยวะเพศไม่เพียงพอ บางคนเรียกปัญหานี้ว่า “กามตายด้าน” ยาอึด ยาผู้ชาย. ยาอึด ยาผู้ชาย โรคกามตายด้านมี 3 แบบ คือ 1.) แบบฐมภูมิ คือ การที่องคชาตไม่เคยแข็งตัวเต็มที่ หรือไม่แข็งพอที่จะทำให้ร่วมเพศสำเร็จเลยสักครั้งยาอึด ยาผู้ชาย 2.) แบบทุติยภูมิ คือ การที่องคชาตเคยแข็งตัวและร่วมเพศได้มาก่อน แต่ต่อมาเกิดความผิดปกติขึ้น ทำให้ไม่แข็งตัวเหมือนเดิม 3.) แบบชั่วคราว คือ การที่อวัยวะเพศไม่แข็งตัวเป็นครั้งคราวผู้ป่วยส่วนใหญ่จะอยู่ในกรณีนี้ หากพบปัญหาแและรีบรักษาแต่เนิ่นๆ จะหายเป็นปกติได้ ผู้ชายส่วนใหญ่เมื่อถึงวัยกลางคนจะเริ่มมีปัญหากามตายด้านเกิดขึ้น ร้อยละ 37 ผู้ชายอายุ 40-70 ปีเป็นโรคนี้ โดยมีอาการดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด ยิ่งชราจะยิ่งพบผู้ป่วยมากขึ้นไปตามวัย เพราะฮอร์โมนเพศลดลงและความเสื่อมของร่างกายยาอึด ยาผู้ชาย การจัดระดับความรุนแรง คือ – ระดับความรุนแรงน้อย คือ สังเกตได้จากหากมีเพศสัมพันธ์สามารถสำเร็จได้เกือบทุกครั้ง – ระดับความรุนแรงปานกลาง […]

^