Tag: ยาไวอากร้า

ยาไวอากร้า ผู้ชายส่วนใหญ่เมื่อถึงวัยกลางคนจะเริ่มมีปัญหากามตายด้าน เกิดขึ้น ร้อยละ 37 ผู้ชายอายุ 40-70 ปีเป็นโรคนี้ โดยมีอาการดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด ยิ่งชราจะยิ่งพบผู้ป่วยมากขึ้นไปตามวัย เพราะฮอร์โมนเพศลดลงและความเสื่อมของร่างกาย ยาไวอากร้า. ยาไวอากร้า การจัดระดับความรุนแรง คือ – ระดับความรุนแรงน้อย คือ สังเกตได้จากหากมีเพศสัมพันธ์สามารถสำเร็จได้เกือบทุกครั้ง – ระดับความรุนแรงปานกลาง คือ ถ้าหากมีเพศสัมพันธ์จะสำเร็จได้ประมาณครึ่งหนึ่งของจำนวนครั้งการร่วมเพศ – ระดับความมรุนแรงมาก คือ ล้มเหลวทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์   ยาไวอากร้า โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ สาเหตุของโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ส่วนใหญ่มักจะมีหลายสาเหตุร่วมกัน ปัจจัยที่เป็นหลายสาเหตุ ได้แก่ 1.) ระดับฮอร์โมนเพศชายที่ลดลง เมื่ออายุมากขึ้นก็จะมีโอกาสเป็นโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเพิ่มขึ้น พบว่าผู้ชายอายุ 60-70 ปี จะมีโอกาสที่จะหย่อนสมรรถภาพทางเพศมากถึงร้อยละ 73 2.) ผู้ชายที่มีโรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรัง พบว่าเป็นสาเหตุของโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ถึงร้อยละ 70 ของผู้ป่วยกามตายด้าน เช่น – ความผิดปกติของระบบประสาท เช่น โรคของสมอง เนื้องอกสมอง โรคลมชัก อัมพาต พาร์กินสัน อัลไซเมอร์ โรคของไขสันหลัง – […]

^